Jalp Systems AB

Bidrar till lösningar för ökad trafiksäkerhet

När olyckan är framme är det viktigt att snabbt få hjälp. Om du som trafikant råkar ut för en olycka kan du vara oförmögen att själv tillkalla hjälp och det kan dröja innan du upptäcks på en enslig plats. Exempelvis är hela 80 % av alla cykelolyckor singelolyckor. Tyvärr skadas idag alldeles för många trafikanter och många känner oro. Vi vill ändra på detta! Jalp vill bidra till att förkorta tiden det tar tills den skadade trafikanten kan ges vård och därmed rädda liv. Detta innebär en ökad trygghet för dig som t.ex. oskyddad trafikant och dina anhöriga. Om det värsta skulle hända så finns en livlina.
Jalp utvecklar lösningar för olycksdetektion genom att använda de inbyggda sensorerna i din smartphone för att samla in data om hur du rör dig. Olycksdetektionen integreras i olika lösningar/appar anpassade för olika trafikanter. Ditt rörelsemönster kan därmed analyseras i realtid med hjälp av en smart algoritm och skulle en olycka inträffa så detekteras detta och ett SMS skickas till de nödkontakter som du angivit i appen. Ett exempel är Detecht – en lösning för MC.
Arbetet med att utveckla smartphonelösningar för olycksdetektion startade våren 2013 som ett kandidatarbete vid Chalmers tekniska högskola definierat av tre forskare med bakgrund inom medicinsk teknik och trafiksäkerhet. Det utfördes av fyra studenter med bakgrund inom bland annat cykling, programmering och grafisk design. Detta arbete hade framgång i Venture Cup och mynnade ut i en prototyp till en Android-app för cyklister. På samma sätt har också protyper till appar för ryttare och terränghjulingar utformats.

Erbjudande

Detta kan vi erbjuda

Säkerhetslösningar

Vi medverkar till att utveckla säkerhetslösningar till smartphones för bl.a. oskyddade trafikanter baserade på analys av sensordata från smartphones. Säkerhetslösningarna baseras på avancerade matematiska algoritmer som analyserar trafikantens rörelsemönster i realtid och ger möjlighet att aktivera ett larm om rörelsemönstret avviker från det normala. Dessa lösningar kan vidareutvecklas till kompletta kunderbjudanden av Jalp Systems själva eller i samarbete med andra som t.ex. MC-lösningen Detecht. Kontakta oss gärna om du har idéer som du vill vidareutveckla tillsammans med oss.

Insamling av rörelsedata

För att kunna hantera insamling av rörelsedata på fältet har Jalp Systems utvecklat verktyget LogYard. Detta består av appar för Google Android och Apple iOS samt en tillhörande serverlösning. Syftet är att göra insamling av rörelsedata för olika typer av studier så effektivt och enkelt som möjligt. Rörelsedata samplas upp till 100 Hz från de tillgängliga sensorerna, vanligtvis accelerometer, gyro och GPS. Varje användare som deltar i en studie får tilldelat ett unikt användar-ID. Användaren aktiverar LogYard före start av aktiviteten och stoppar när aktiviteten är klar. Det går att spara kommentarer under aktivitetens gång. Den sparade filen kan sedan laddas upp till servern. Vi erbjuder export av data i vanliga format såsom CSV, Microsoft Excel och Matlab. Är du intresserad av denna typ av lösning för insamling av rörelsedata, kontakta oss så återkommer vi för fortsatt dialog.