jalp!

Lösningar för ökad trafiksäkerhet

När olyckan är framme är det viktigt att snabbt få hjälp. Om du som oskyddad trafikant råkar ut för en olycka kan du vara oförmögen att själv tillkalla hjälp och det kan dröja innan du upptäcks på en enslig plats. Exempelvis är hela 80 % av alla cykelolyckor singelolyckor. Tyvärr skadas idag alldeles för många oskyddade trafikanter och många känner oro. Vi vill ändra på detta! jalp! kan förkorta tiden det tar tills den skadade kan ges vård och därmed rädda liv. Detta innebär en ökad trygghet för dig som oskyddad trafikant och dina anhöriga. Om det värsta skulle hända så finns en livlina.
jalp! är en app som du laddar ner till din smartphone. Den använder sig av inbyggda sensorer i din smartphone för att samla in data om hur du rör dig. Rörelsemönstret analyseras i realtid med hjälp av en smart algoritm och skulle du råka ut för en olycka detekteras detta. jalp! börjar då larma och om du inte avbryter larmet skickas SMS till nödkontakter du angivit på förhand.
Arbetet med jalp! startade våren 2013 som ett kandidatarbete vid Chalmers tekniska högskola definierat av tre forskare med bakgrund inom medicinsk teknik och trafiksäkerhet. Det utfördes av fyra studenter med bakgrund inom bland annat cykling, programmering och grafisk design. Detta arbete mynnade ut i en Android-app som finns tillgänglig på Google Play. Vi har fått många förfrågningar om att utveckla en liknande lösning för ryttare, och genom samarbete med Chalmers tekniska högskola har vi nu tagit fram en ny app för ryttare.
dl_google_trans

Tjänster

Detta kan vi erbjuda

Säkerhetslösningar

Vi utvecklar säkerhetslösningar till smartmobiler för oskyddade trafikanter

Insamling av rörelsedata

Vi hjälper dig med insamling av rörelsedata

Våra produkter

Våra nuvarande och kommande produkter

jalp! Cykel

 • App körs i bakgrunden
 • Detekterar om du råkar ut för olycka
 • Skickar larm via sms till nödkontakt
 • Larm innehåller din GPS-position

RyttarJalp

 • Lik jalp! Cykel men för ryttare
 • Detekterar fall från hästryggen
 • Skickar larm till nödkontakt
 • Statistik för dina ridturer

LogYard

 • App för att samla in rörelsedata
 • Användare kan vara anonyma
 • Användare väljer vilka filer de laddar upp
 • Rörelsedata sparas på server
 • 2015

  RyttarJalp utvecklas

 • 2014

  LogYard utvecklades på uppdrag av Chalmers tekniska högskola

 • 2014

  Jalp Systems AB bildas

  Vår vision är att genom enkla verktyg som alla kan använda höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

 • 2013

  jalp! Startade som ett kandidatarbete sprunget ur forskning på SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers tekniska högskola