jalp!

Lösningar för ökad trafiksäkerhet

När olyckan är framme är det viktigt att snabbt få hjälp. Om du som oskyddad trafikant råkar ut för en olycka kan du vara oförmögen att själv tillkalla hjälp och det kan dröja innan du upptäcks på en enslig plats. Exempelvis är hela 80 % av alla cykelolyckor singelolyckor. Tyvärr skadas idag alldeles för många oskyddade trafikanter och många känner oro. Vi vill ändra på detta! jalp! kan förkorta tiden det tar tills den skadade kan ges vård och därmed rädda liv. Detta innebär en ökad trygghet för dig som oskyddad trafikant och dina anhöriga. Om det värsta skulle hända så finns en livlina.
jalp! är en app som du laddar ner till din smartphone. Den använder sig av inbyggda sensorer i din smartphone för att samla in data om hur du rör dig. Rörelsemönstret analyseras i realtid med hjälp av en smart algoritm och skulle du råka ut för en olycka detekteras detta. jalp! börjar då larma och om du inte avbryter larmet skickas SMS till nödkontakter du angivit på förhand.
Arbetet med jalp! startade våren 2013 som ett kandidatarbete vid Chalmers tekniska högskola definierat av tre forskare med bakgrund inom medicinsk teknik och trafiksäkerhet. Det utfördes av fyra studenter med bakgrund inom bland annat cykling, programmering och grafisk design. Detta arbete mynnade ut i en Android-app som finns tillgänglig på Google Play. Vi har fått många förfrågningar om att utveckla en liknande lösning för ryttare, och genom samarbete med Chalmers tekniska högskola har vi nu tagit fram en ny app för ryttare.
dl_google_trans

Erbjudande

Detta kan vi erbjuda

Säkerhetslösningar

Vi utvecklar säkerhetslösningar till smartphones för oskyddade trafikanter. Dessa baseras på avancerade matematiska algoritmer som analyserar trafikantens rörelsemönster i realtid. När rörelser som avviker från ett normalt mönster detekteras så aktiveras ett larm. Användaren kan avbryta larmet inom en kort tid (typiskt 30 sek). Om det inte avbryts skickas ett SMS till angiven nödkontakt, som innehåller information om att personen varit med om en potentiell olycka samt var den inträffat (GPS-koordinater). jalp! för cyklister finns tillgänglig till Google Android. jalp! för ryttare är under utveckling, en prototyp har tagits fram under ett kandidatarbete på Chalmers tekniska högskola. Arbete för att utveckla en lösning för terränghjulingar är pågående. Jalp Systems kan erbjuda säkerhetslösningar för oskyddade trafikanter i samarbete med andra leverantörer av komfort- och säkerhetsfunktionalitet för oskyddade trafikanter för smartphones, t.ex. appar för navigationslösningar. Kontakta oss vid intresse.

Insamling av rörelsedata

Vi hjälper dig med insamling av rörelsedata. Jalp Systems har utvecklat verktyget LogYard, vilket består av appar för Google Android och Apple iOS samt en tillhörande serverlösning, med syfte att göra insamling av rörelsedata för studier så effektiv som möjligt. Rörelsedata samplas upp till 100 Hz från de tillgängliga sensorerna, vanligtvis accelerometer, gyro och GPS. Varje användare som deltar i en studie får tilldelat ett unikt användar-ID, vilket kan användas på flera enheter med LogYard. Användaren aktiverar LogYard före start av aktiviteten och stoppar när aktiviteten är klar. Det går att spara kommentarer under aktivitetens gång. Den sparade filen kan sedan laddas upp till servern. Vi erbjuder export av data i vanliga format såsom CSV, Microsoft Excel och Matlab. Kunder som är intresserade av denna tjänst för insamling av rörelsedata, kontakta oss och beskriv era behov så återkommer vi med ett erbjudande.